Härdservice HärdWiki - din kunskapsbank inom härdning

9 maj 2019
Vi investerar i en ny bläster för dubbar

I Kolbäck, där dubbproduktionen är i fokus, har vi effektiviserat arbetet ytterligare genom investeringen. Dubben löds, härdas och skickas därefter iväg för ytbehandling. Blästringen efter ytbehandlingen sker för att öka vidhäftningsförmåga av dubben limmade i däcken. Den nya blästern har en kapacitet på ca 80 kg dubb/timme, den är både lättare att hantera och energisnålare, vilket ligger i linje med Härdservice miljöpolicy. Blästern styrs genom processer, vilket gör att repeterbarheten blir exakt för varje batch och kvaliteten i slutprodukten kan säkras, i linje med Härdserivce kvalitetspolicy.

Härdservice HärdWiki - din kunskapsbank inom härdning

26 feb 2019
HärdWiki – din kunskapsbank inom härdning

Som en extra service till våra kunder och övriga intresserade av härdning väljer Härdservice att dela med sig av sin nära halvt sekel samlad kunskap i en produkt kallad HärdWiki. Det är en serie av kunskapsblad över de vanligaste härdmetoderna, fria att ladda ner för användaren, och satsningen är en fortsättning på den redan etablerade kursverksamheten – HärdAcademy.

HärdWiki finns också som en komplett samling, inkluderande tabeller, materialkunskap och tidigare nämnda kunskapblad.

Välkommen att besöka HärdWiki sidan och lära dig mer om härdning!

Härdservice i Halmstad har nu en retortugn

1 feb 2019
Härdservice i Halmstad köper in retortugn!

Med denna investering från Aichelin fyller vi ytterligare på i maskinparken
och bilden av oss som din kompletta härdpartner.

Kapaciteten utökas på nitrering, nitrokarburering samt postoxidering.
Specialanpassade program, sonder för självreglerande kväveaktivitet och
fullständig loggning är bara några finesser för ett optimerat härdresultat.

Kontakta oss för kapacitetsinfo och era behov av härdning!

Härdservice i Kolbäck investerar i maskinparken

1 sep 2018
Härdservice i Kolbäck investerar!

Sedan övertagandet i maj 2018 har Härdservice i Kolbäck genomgått omfattande investeringar, ombyggnationer och förändringar för att även fortsättningsvis hålla hög kvalitet och leveranssäkerhet. Som exempel kan nämnas ny gasanläggning, kompressorrum, vakuumungn samt det senaste tillskottet i form av en högteknologisk tvätt. En nitrokarbureringsugn är på ingång och fler investeringar väntar redan denna höst och vinter!
Men vi välkomnar dig som kund eller leverantör att besöka vår anläggning redan idag!

Härdservice rekryterar Mats Andersson

14 nov 2017
Härdservice rekryterar Mats Andersson!

Läs mer här >>

Härdservice i Kolbäck ISO-certifierat

8 nov 2017
Kolbäck är nu ISO-certifierat!

Läs mer här >>

hardservice-djupkylning-som-hardmetod

20 sept 2017
Nu erbjuder vi även DJUPKYLNING!

Läs mer här >>

Härdservice i Halmstad köper Kolbäcks Värmebehandling

2 juni 2017
Som ett led i vår tillväxtstrategi har Härdservice förvärvat Kolbäcks Värmebehandling AB.

Läs mer här >>