HISTORIA

Vi är stolta över vår bakgrund och vill gärna presentera våra mest betydelsefulla ögonblick.
Här kan du se hur vår historia och tradition har gett oss den gedigna erfarenhet som numera bildar vårt erbjudande till dig som kund.

HALMSTAD

1975
Härdservice grundas av Allan Pettersson.

1989
Företaget köps av Bruno Zuban som sedan 1983 ägt Eskilstunasliperiet beläget i samma byggnad.

1996
Jimmy Zuban tar över Härdservice och den första stora investeringen görs när en vacuumugn köps in.

1997
Investering i nitrering/nitrokarbureringsugn.

2000
Eskilstunasliperiet säljs och utrymmet används för att investera i en sätthärdningslina.

2002
Investering i en ny nitrokarbureringsugn samt nytt laboratorium.

2004
900 m2 stora nya lokaler byggs (nuvarande placering). Investeringen beror till stor del på att ett avtal sluts med en stor aktör inom transmission.
Magnus Aronsson blir delägare i Härdservice.

2007 – 2008
Investering i universalugn nr 3 och 4.

2011
Fastigheten byggs ut med ytterligare 540 m2.
Investering i en ny bläster.

Härdservice i Halmstad historia

Gamla fastigheten med två företag: Härdservice och Eskilstunasliperiet, 1996.

Härdservice i Halmstad historia

Värmebehandling när den är som bäst!  Nyinvesterad vacuumugn i bakgrunden, 1997.

Härdservice i Halmstad historia

Full skyddsutrustning på när saltbad tillämpades, 1996.

Universal_1Den första universalugnen, 2000.
Härdservice i Halmstad historia

Magnus & Jimmy vid nybyggnation i Halmstad, 2004.

KOLBÄCK

1973
Företaget startas på heltid i hyrda lokaler i Kolbäck. 1 bandugn inhandlas och lödning av golfskodubb med 2 anställda startas.

1974-76
Produktionen ökas till lödning av däckdubb, matriser till grammofonindustrin samt härdning av lufthärdande material (knivar, saxar et.c.) med 8 st anställda.

1977
I december ändras företaget om till aktiebolag och namnet blir Kolbäcks Värmebehandling AB, allmänt kallat KVB.

1978-93
Lödning av golf-, last- och rallydubb samt glödgning av fästelement åt Bulten är de största artiklarna.

1994-95
1:a september 1994 köper KVB egen industrifastighet och efter omfattande renovering startar verksamheten i dessa lokaler.

1996-2009
Export uppgår till 35-40% av omsättningen.

2003
KVB börjar med lödning av hästskor.

2010
KVB förvärvar Eskilstuna Härdverkstad och maskinparken flyttas till Kolbäck för att i början av september vara i full produktion.

2011-16
Utöver bandugnstjänster kan nu även karbonitrering, sätthärdning och seghärdning erbjudas.

Härdservice i Kolbäck historia

Härdning på tidigt 80-tal, gamla KVB.

Härdservice i Kolbäck historia

Familjeföretag – ingen tvekan, tidigt 80-tal.

Härdservice i Kolbäck historia

Fokus på rengöring & arbetsglädje!

2017
1:a juni köper Härdservice i Halmstad 100% av aktierna i Kolbäcks Värmebehandling AB som ändrar namn till Härdservice i Kolbäck. Genom uppköpet har Härdservicegruppen bildats och utgör därmed starten på en kommande expansionsfas.