KVALITET

På Härdservice AB arbetar vi med kvalitet enligt certifieringen ISO 9001:2015. Vi tillämpar även miljöcertifieringen ISO 14001:2015 . Då vår värmebehandling är en del av helhetslösning för våra kunder ska de kunna lita på att vi uppfyller utlovade åtaganden. Professionell rådgivning, teknisk kvalitet, flexibilitet, snabbhet och leveranssäkerhet är faktorer vi sätter stor vikt vid. Vårt mål är att se arbetet mot ständig förbättring som ett pågående projekt. Detta kan identifieras i hela vår verksamhet och produktion.

Halmstad

Kolbäck

MILJÖPOLICY

Vi skall bedriva ett aktivt och medvetet miljö- arbete. Vår ambition är att bedriva vår verksamhet så att vår miljöpåverkan minimeras. Energi och insatsvaror skall användas på ett effektivt sätt så att en hållbar utveckling främjas.

Lagar och regler på miljöområdet utgör minimikrav och vi arbetar med ständiga förbättringar. Vi skall förebygga föroreningar genom att minska omfattningen av planerade utsläpp och minska risken för oplanerade utsläpp. Vi vill involvera och fortlöpande utbilda vår personal i miljöfrågor.

Halmstad

Kolbäck