ÖVRIGA HÄRDMETODER

Förutom härdmetoder ni finner i den övre menyn erbjuder vi också:

  • Mjukglödgning
  • Avspänningsglödgning
  • Avspänningsglödgning i skyddsgas
  • Normalisering
  • Anlöpning
  • Inkolning
  • Åldring

Kontakta oss så berättar vi mer!

härdverkstad

UTBILDNING OCH KURSVERKSAMHET

Om ditt företag har behov av utbildning inom härdning och materialval erbjuder vi även skräddarsydda kurser ledda av utbildade och erfarna metallurger/härdkunniga. Beroende på era behov och antal deltagare kan vi bedriva utbildning hos er eller i våra lokaler.

Kontakta oss för mer info!

härdutbildning

BLÄSTRING – SHOT CLEANING

Vi erbjuder även blästring, direkt efter härdning, om krav på hög renhet finns. Blästermedlet består av härdade stålkulor vilket är det enda som biter ordentligt på härdat gods. Blästermedlet följer Volvos tekniska dokument ”Controlled shot cleaning”.  Blästring lämpar sig bäst för detaljer som är härdade till en hårdhet >58 HRC. Kapaciteten i blästermaskinen är ca: 4000kg/h.

blästring

MODERNT LABB

Värmebehandlingsprocessen ställer höga krav på både för-och efterbehandling samt dokumentation för att säkerställa process- och kvalitetsrutiner. I vårt moderna labb kan vi utföra alla nödvändiga prover och erhålla resultat enbart timmar efter behandling.

Kontakta oss för mer info!

utfallsprover

PACKNING OCH BUDTRANSPORTER

Vi sätter stor vikt vid goda packrutiner av ert gods och erbjuder dessutom snabb och säker leverans i rätt tid, tack vare flera olika avtal med bud- och transportföretag. Vi är kända för vår flexibilitet och leveransprecision, vilket är för många av våra kunder lika stor del i affären som vår kunskap.

Kontakta oss om ni har frågor kring transporter!

härdservice transporter