VAKUUMHÄRDNING

Denna härdmetod används när det handlar om verktyg med liten eller ingen efterbearbetning samt där genomhärdning krävs. Verktygsstål måste vara slitstarka, hårda, genomhärdade, rena och mycket jämna i sina egenskaper för att uppnå god produktionsekonomi. Metoden ger möjligheter att härda avancerade verktygsstål som sista moment i produktionen utan att de spricker eller deformeras och samtidigt uppnå väldigt goda egenskaper. Detaljer efter vakuumhärdning är oftast färdiga att monteras/användas. Detta är dessutom en miljövänlig härdmetod.

Hur går vakuumhärdning till?

Arbetet innebär värmning i ugn, släckning med hjälp av kvävgas i ugn och två till tre anlöpningar efteråt. Vakuumhärdning som metod är därför tidkrävande och väldigt känslig för störningar. Här ställs höga krav på kvalitet och noggrannhet i härdprocessen!

Mätning och kontroll

Detaljer som vakuumhärdas får efter härdning en fin yta samt en formförändring som i många fall är försumbar. Mätning av det härdade godset kan efter behandling ske genom HRC och HV.

Vilka behov har ditt företag?
Kontakta oss så hjälper vi dig från materialval till färdigbehandlad produkt!

vakuumhärdning
vakuumhärdning