SEGHÄRDNING

Seghärdning (eller neuralhärdning) syftar till optimera stålets hårdhet och seghet och metoden används för material som ska genomhärdas men kräver en något snabbare kylning än vad vakuumhärdning erbjuder. En avvägning mellan hårdhet och seghet behöver göras för produktens slutresultat.

Hårdheten förbättrar livslängden, slitstyrkan och lastförmågna och segheten minskar risken för sprödbrott och plötsliga haverier. Genom att kombinera en hårdgörande process (härdningen) med en mjukgörande process (anlöpning) kan dessa egenskaper nås. 

HärdWiki_kunskap_inom_härdning

Gratis guide till seghärdning!

Klicka här för att komma till HärdWiki - din kompletta kunskapsbank inom härdning!
Där kan du ladda ner denna guide och många fler.

Härdservice Seghärdning

ARBETE, MÄTNING & KONTROLL

Genom styrda program anpassas atmosfären i ugnen till samma kolhalt som materialet så varken en upp- eller avkolande effekt uppstår. Anlöpning efter seghärdning sker i högre temperaturer och ger en god hårdhet samtidigt som segheten förblir hög. Efterbearbetning i form av slipning eller hårdsvarvning krävs oftast efter seghärdning – något att ta hänsyn till vid tillverkningen. Mätning av det härdade godset kan efter behandling ske genom HRC och HV.

Vilka behov har din verksamhet?
Kontakta oss så hjälper vi dig från materialval till färdigbehandlad produkt!