SEGHÄRDNING

Seghärdning eller neutralhärdning används för material som ska genomhärdas men kräver en något snabbare kylning än vad vakuumhärdning erbjuder. Genom styrda program anpassas atmosfären i ugnen till samma kolhalt som materialet så varken en upp- eller avkolande effekt uppstår.

Anlöpning efter seghärdning sker i högre temperaturer och ger en god hårdhet samtidigt som segheten förblir hög. Efterbearbetning i form av slipning eller hårdsvarvning krävs oftast efter seghärdning – något att ta hänsyn till vid tillverkningen. Detta på grund av att kylningen sker i olja vid val av denna metod.

Vi har mer än 40 år av erfarenhet och vägleder dig från materialval till färdigbehandlad produkt.
Ring oss för mer info eller använd kontaktformuläret så återkommer vi!

seghärdning
härdning