SÄTTHÄRDNING/KARBONITRERING

Vid sätthärdning/karbonitrering som härdmetod genereras en uppkolande atmosfär med hjälp av olika gaser. På detta vis ”kolas” ytan upp och vid kylningen fås en hård yta samtidigt som kärnan bibehåller en segare och mjukare struktur. Vanliga härddjup är 0,2-2,0 mm vid dessa metoder. Då kylningen sker från höga temperaturer i olja bör slipmån läggas till önskat härddjup.

Våra härdugnar är helt processtyrda genom unikt skapade program som styr allt från gasflöden till kolhalter, temperaturer och kylmetod. Detta resulterar i en extremt god repeterbarhet och mycket jämn kvalitet vid härdning. All data från körningarna sparas dessutom i en datalogger för spårbarhet bakåt, för att kvalitetssäkra härdprocessen.

Kontakta oss för mer info!

karbonitrering
sätthärdning