SÄTTHÄRDNING / KARBONITRERING

Vid sätthärdning / karbonitrering som härdmetod genereras en uppkolande atmosfär med hjälp av olika gaser. På detta vis ”kolas” ytan upp. Under kylningen förblir ytan hård, vid sätthärdning / karbonitrering, samtidigt som kärnan bibehåller en segare och mjukare struktur. Vanliga härddjup är 0,2-2,0 mm vid dessa metoder. Då kylningen sker från höga temperaturer i olja bör slipmån läggas till önskat härddjup när ni väljer sätthärdning / karbonitrering som metod.

Våra härdugnar är helt processtyrda genom unikt skapade program som styr allt från gasflöden till kolhalter, temperaturer och kylmetod. Detta resulterar i en extremt god repeterbarhet och mycket jämn kvalitet vid härdning. All data från körningarna sparas dessutom i en datalogger för spårbarhet bakåt, för att kvalitetssäkra härdprocessen.

Kontakta oss för mer info!

karbonitrering
sätthärdning