NITRERING/NITROKARBURERING/POSTOXIDERING

Behöver ni endast en högre hårdhet på ytan? Nitrering, nitrokarburering eller postoxidering är härdmetoder som ger detaljerna en högre slitstyrka samt bättre hållfasthet. Behöver produkten ett extra gott rostskydd väljer man postoxidering som utförs i samband med nitrokarburering. Det gemensamma med alla dessa härdmetoder är att det är lågtemperaturbehandlingar vilket ger ingen eller en försumbar formförändring på de härdade detaljerna.

Hårdheten på ytan bestäms av vilket material man väljer och på vilket sätt man härdar (se tabeller nedan).

Material SS

HV (Vickers)

Kolstål

1311 400
1572 400
1672 450
2172 510
2511 700

Seghärdningsstål

2225 700
2244 700
2541 750

Nitrerstål

2940 1150

Verktygsstål

2550/GRANE 500
2092 700
2140/ARNE (Härdat) 720
2240 800
2260/RIGOR 1000
CALMAX (Härdat) 1075
COMPAX 1000
DIEVAR 1000
HOTVAR 1000
2242/ORVAR (Härdat) 1100
2310/SVERKER 21 1250
2312/SVERKER 3 1150
2314/STAVAX 1100
VANADIS 4 (Härdat) 1250
VANADIS 6 1250
VANADIS 10 (Härdat) 1250
VIDAR SUPREME (Härdat) 1100
VIKING 1000

Segjärn

0717 800
0727 800
0737 800
nitrering
svartoxidering

Arbete, mätning & kontroll

Godset tvättas och chargeras i ugn och processerna sker med stängd lucka. Kvävgas, lustgas, ammoniak samt koldioxid är gaser som används, beroende på metod. All data från körningarna sparas i en datalogger för spårbarhet bakåt, för att kvalitetssäkra härdprocessen. På ritning skall alltid tjocklek på föreningszonen anges och härddjupet. Mätning av det härdade godset kan efter behandling ske genom HV.

Vilka behov har ditt företag?
Kontakta oss så hjälper vi dig från materialval till färdigbehandlad produkt!