HÄRDNING AV STÅL

Härdning handlar om att öka hårdheten, hållfastheten, segheten eller hållbarheten i stålet för att anpassa det till dess slutliga användningsområde. Härdning och val av metod varierar beroende på om det är konstruktionsstål, seghärdningsstål, sätthärdningsstål, kullagerstål, automatstål, rostfria stål, verktygsstål eller snabbstål. Dessa olika stålsorter består av olika legeringselement och deras sammansättning – vilket påverkar härdningen. Kol är det vanligaste elementet och viktigast för hårdheten vid härdning.

Läs utförligt här om legeringselement, stålsorter
och härdmetoder i vår kunskapsbank HärdWiki.

Själva härdningen av materialet sker vid kylning i processen, oftast i olja eller gas och materialets egenskaper påverkas av hur snabbt kylningen sker. Vanligtvis sjunker stålets hårdhet ju långsammare kylningen är. För maximal hårdhet vid härdning, släcks materialet snabbt, sk forcerad kylning. Härdning med luftsvalning kontra oljekylning kan således ge materialet olika egenskaper, även om stålet har samma kemiska sammansättning.

Kvalitet, flexibilitet & leveransprecision

Våra processtyrda ugnar kontrollerar allt från gasflöden, kolhalter och temperaturer till kylning, vid härdning.Detta sker genom unika program, många gånger skapade unikt för våra kunder och helt utifrån deras behov. Vi förfogar över egen kalibreringsutrustning och kan därmed utföra nödvändiga kontroller av maskinparken – allt för att säkerställa parametrarna i härdprocessen.

Våra härdkunniga kan vara behjälpliga vid val av material, diskutera eventuella formförändringar och givetvis rekommendera den bästa härdmetoden för just din produkt. Det är därför flera av Sveriges största företag härdar hos oss!

Kvalitet i härdprocessen, flexibilitet i våra tjänster och hög leveransprecision är våra värdegrunder. Gör därför som våra andra kunder och kontakta oss för de behov av härdning just ditt företag har!

hardservice-hardning-kvalitet
hardservice-seghardning-kvalitet