HÄRDNING AV STÅL

Som din kompletta härdpartner erbjuder vi de flesta metoder inom härdning i vår verksamhet –  några av dem kan du läsa om i menyn ovan. Dessutom har vi en ambitiös och löpande investeringsplan så den metoden du söker kan vara vår nästa satsning! Med vår mångåriga erfarenhet inom värmebehandling vägleder vi dig från materialval till färdigbehandlad produkt. Våra härdkunniga kan vara behjälpliga vid val av material, diskutera eventuella formförändringar och givetvis rekommendera den bästa härdmetoden för just din produkt.

Kvalitet, flexibilitet & leveransprecision

Våra processtyrda härdugnar kontrollerar allt från gasflöden, kolhalter och temperaturer till kylning.
 Detta sker genom unika program, många gånger skapade speciellt utifrån våra kunders behov. Vi förfogar över egen kalibreringsutrustning och kan därmed utföra nödvändiga kontroller – allt för att säkerställa parametrarna i härdprocessen.

Kvalitet i härdprocessen, flexibilitet i våra tjänster och hög leveransprecision är våra värdegrunder. Gör därför som våra andra kunder och kontakta oss för de behov just ditt företag har!

härdning
härdning